Tangazo la Udahili Kutoka NACTE

Tangazo la Udahili Kutoka NACTE

TANGAZO-UDAHILI-2022-2023 Click the Link to Read the Advert from NACTE

Continue Reading

JOINING INSTRUCTIONS FOR ACADEMIC YEAR 2022/2023

APPLICATION FORM FOR THE YEAR 2022-2023

Continue Reading

Joining Instructions for 2021/2022

Continue Reading

Tangazo la kujiunga na Chuo

Tangazo la Kujiunga na  Chuo  kwa Mwaka wa Masomo 2020/2021 Please Click the link to download and read the New advert for the Academic Year 2020/2021 tangazo

Continue Reading

TCU KUFUNGUA VYUO VIKUU NA VYA KATI

1. UTANGULIZI Ndugu Waandishi wa Habari, Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu kwa jinsi anavyotulinda na kutuwezesha kutekeleza majukumu yetu kwa ajili ya maendeleo ya Taifa letu. Kipekee napenda kumpongeza na kumshukuru kwa dhati Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mhe. Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa uongozi wake makini na thabiti katika kuliongoza Taifa letu. Aidha tunaishukuru Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa miongozo mbalimbali na usimamizi wa elimu hapa nchini. Nichukue fursa hii kuzungumza nanyi hapa Jijini Mwanza katika Ofisi Ndogo ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania ili kuvifahamisha Vyuo Vikuu, Wananchi, na Wadau wengine

Continue Reading

Welcome to Dareda School of Nursing

  Dareda School of Nursing is an Organization which belongs to the Catholic Diocese of Mbulu. The School is situated within the premises of the Dareda Hospital which is Located 33 Km from Babati Town, The Head Quarters of Manyara Reqion. Dareda School of Nursing  was established in 1959,as Nurses Training School by the former Bishop of the Catholic Diocese of Mbulu with the aim to train Enrolled nurses to assist the Provison of Health Care to the Patients at Dareda Hospital. On its Establishment through the Year 2006, the Institution have been offering the Basic Technician Certificates in Nursing and Midwifery.

Continue Reading