Tangazo la kujiunga na Chuo

Tangazo la Kujiunga na  Chuo  kwa Mwaka wa Masomo 2020/2021 Please Click the link to download and read the New advert for the Academic Year 2020/2021 tangazo

Read More

TCU KUFUNGUA VYUO VIKUU NA VYA KATI

1. UTANGULIZI Ndugu Waandishi wa Habari, Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu kwa jinsi anavyotulinda na kutuwezesha kutekeleza majukumu yetu kwa ajili ya maendeleo ya Taifa letu. Kipekee napenda kumpongeza na kumshukuru kwa dhati Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mhe. Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa uongozi wake makini na thabiti katika […]

Read More

Welcome to Dareda School of Nursing

  Dareda School of Nursing is an Organization which belongs to the Catholic Diocese of Mbulu. The School is situated within the premises of the Dareda Hospital which is Located 33 Km from Babati Town, The Head Quarters of Manyara Reqion. Dareda School of Nursing  was established in 1959,as Nurses Training School by the former Bishop of […]

Read More